fbpx

Att skriva en verksamhetsplan

En verksamhetsplan är en plan över vad föreningen ska jobba med under det kommande året, och innehåller uppsatta mål både för verksamheterna och styrelsen.

Använd gärna mallarna för verksamhetsplan och budget för att sätta ihop era verksamhetsplaner, där finns det beskrivet hur ni kan tänka för att förklara era visioner, syften, mål och metoder.

Bra att tänka på för verksamhetsledare i verksamhetsplanskrivandet:

Bra att tänka på för styrelsen i verksamhetsplanskrivandet:

  • Avsätt tid för att reflektera hur ni vill att föreningen ska jobba under nästkommande verksamhetsår, vad finns det för utvecklingsmöjligheter? Vad har gått bra och borde göras igen, och vad behöver förändras för att bli bättre?
  • Ta stöd ur de nationella styrdokumenten för att formulera visioner och mål
  • Ta hjälp av bilden ett år för styrelsen för att få en överblick över året, fyll på med evenemang och händelser särskilt för er förening

Tips! Formulera ett SMART mål

Specifika – det ska vara tydligt vad som ska uppnås, målet ska inte kunna misstolkas

Mätbara – hur ska ni mäta om ni uppnått målet? Var tydliga i målformuleringen vad som gör att ni vet när målet uppfylls

Accepterade – det vill säga vi i verksamhetsgruppen är överens om vad målen innebär

Realistiska – vi kan inte lösa alla problem, gör era mål realistiska

Tidsbestämt – det ska vara avgränsat i tid när målet ska vara genomfört

Tänk på att sätta mål ni realistiskt hinner med, och var inte rätt för att ändra/ta bort/lägga till uppgifter om ni märker att det behövs under året. Det är viktigt att ni inte gör mer än ni orkar.