fbpx

Vad är en motion och proposition?

En motion är ett sätt för medlemmar att lyfta ett förslag till det högst beslutande organet i lokalföreningen, nämligen föreningsårsmötet. Att lämna en motion innebär att ge ett skriftligt förslag som årsmötet sedan beslutar om. En motion kan komma både från medlemmar och från föreningsstyrelsen (från styrelsen kallas den proposition). Ni kan lämna en motion eller proposition om olika saker, till exempel om ett införande av en lokal policy (ex. en policy om att bara handla mötesfika på en viss mataffär för att den säljer FairTrade-produkter), att föreningen ska ta på sig ett visst uppdrag (ex. en arbetsgrupp i föreningen ska tillsättas för att jobba med bidragsansökningar för att trygga föreningens ekonomi) eller ett arbetssätt (lokalföreningen ska inte kommunciera via facebook, för alla våra medlemmar har inte facebook).

När ni skriver en motion är det viktigt att vara tydlig och strukturerad. Därför delas en motionen upp i tre delar: rubrik, motivering och att-satser. Rubriken sammanfattar motionen och motiveringen innehåller vad just du tycker. Att-satserna är själva kärnan i motionen, det är utifrån dessa som årsmötet kommer att fatta sitt beslut om motionen. Till exempel skulle en motions att-sats kunna vara: att lokalföreningen tillsätter en arbetsgrupp som löpande jobbar för att trygga föreningens långsiktiga ekonomi. Ett annat exempel på en skriven motion finns här.

För att en motion ska tas upp på lokalföreningens årsmöte behöver styrelsen motta motionen senast 2 veckor innan årsmötet. Styrelsen ansvarar för att motionen ska vara tillgänglig för medlemmar senast 1 vecka innan årsmötet, detta kan enklast göras genom att styrelsen informerar medlemmarna om att de ska kolla in lokalföreningens sida på rkuf.se eller facebook-sida en vecka innan, där styrelsen kan lägga upp information om årsmötet. Styrelsen ska också fundera på om det är möjligt för lokalföreningen att genomföra det som föreslås i motionen, och förebreda ett svar som tas upp på årsmötet. Tycker styrelsen att motionen måste ändras på något sätt för att vara mer förankrat i Röda Korsets Ungdomsförbunds gemensamma bestämmelser? Eller är motionen kanske redan genomförd men inte något som alla är medvetna om?