fbpx

Att skriva en ansökan

Det behöver inte vara krångligt att skriva en ansökan till en bidragsgivare. Men det kan ta lite tid. Här kommer en lista med tips för att få ihop en lyckad ansökan:

Inför skrivandet:

 • Matcha ansökan med vad givaren vill ge pengar till. Sök inte på måfå, utan försök matcha ansökan med vad givaren vill, ungefär som att skriva en jobbansökan. Det kommer märkas om det är ett massutskick av ansökningar. Det kan också vara bra att kontakta givaren, då kan ni prata om vad hen tycker är viktigast, hur mycket pengar som är lämpligt att söka och om det är några relevanta extra dokument ni kan skicka med för att visa vad ni jobbar med.
 • Ta reda på fakta om givaren. Vilka bestämmelser och riktlinjer finns? Går det att söka för flera verksamheter samtidigt?
 • Sök i god tid. Många gånger är det ett strikt sista datum och vissa givare ger bara ut pengar en gång per år, och ofta är de flera handlingar som ska skickas med, tex verksamhetsberättelse och bokslut, så kolla ordentligt att ni har dessa tillgängliga
 • En firmatecknare måste oftast skriva under bidragsansökan, räkna in det i tidsplaneringen så det inte glöms bort. En firmatecknare är en person som kan teckna avtal åt föreningen, och är ofta ordförande eller kassör.

Skrivandet:

 • Skriv tydligt kring behov, syfte och metoder. Det givaren är mest intresserad av är att få veta vad för behov ni ser, vilka problem ni kan lösa och vilka positiva konsekvenser det kommer ge om givaren stöttar just er. Försök ha en röd tråd i ansökan från beskrivningen av ert syfte och mål, till era aktiviteter och budget.
 • Visa att ni är en del av en stor rörelse. Beskriv kort vad Röda Korsets Ungdomsförbund jobbar med och våra värderingar, visa att ni är en av många som är med och jobbar för våra mål
 • Använd er lokala verksamhetsplan. Det lägger ofta en god grund för en bidragsansökan eftersom verksamhetsplanen innehåller både målbilder och strategier för föreningen och dess verksamheter.
 • Använd gärna organisationens gemensamma styrdokument och kärnverksamheternas nationella riktlinjer, för att hitta stöd till snygga och konkreta formuleringar för vad Röda Korsets Ungdomsförbund står för.
 • Skriv i positiva termer. Vi kan faktiskt förändra världen! Skriv om vilken skillnad det kommer innebära om ni genomför den här verksamheten
 • Ha en tydlig budget. Visa vilka kostnader som finns, och på vilket sätt ni planerar att få intäkter. Var ärliga om ni söker från flera givare, tänk då på att specificera vem ni söker pengar från för vilken del av budgeten. Skulle ni få pengar från flera givare för samma sak kan ni utöka verksamheten om givaren samtycker, eller så får ni tacka nej till pengarna.
 • Ta med kostnader för styrelsens administrativa arbete, till exempel 10-15% av det sökta beloppet, då det i vissa fall kan vara svårt att enbart söka pengar specifikt för styrelsearbete. Eller kanske för lokalkostnader?
 • En egeninsats kan visa på seriositet. Har ni pengar ni kan gå in med själva? Visa det. Eller finns det andra sätt föreningen kan bidra till att verksamheten ska gå att genomföra, tex utbildning för alla frivilliga? Berätta om det.
 • Gör en snygg layout på ansökan, tex med Röda Korsets Ungdomsförbunds logga, och använd gärna Röda Korsets Ungdomsförbunds kuvert.
 • Ett tips är att låta någon utanför Röda Korsets Ungdomsförbundet läsa ansökan, till exempel en kompis eller kanske en släkting, för att få kommentarer från en person som likt bidragsgivaren inte är engagerad i föreningen. Ni kan också alltid bolla med er kontaktperson i personalen.

Viktigt! Om ni har sökt pengar från Ungdomsstyrelsen eller Allmänna Arvsfonden ska en kopia på ansökan skickas till förbundsekonomen. För Gustav V minnesfond ska förbundsekonomen skriva under ansökan tillsammans med er. Detta gäller inte lokala fonder eller om ni sökt pengar från kretsar, kommunen eller landstinget.

Viktigt är också att ni sparar och skriver upp hur mycket pengar ni sökt, från vilken fond och till vilket syfte ni sökte pengarna. Då är det lättare att förstå för de som inte var med och sökte (kanske har den som sökte pengarna slutat sitt uppdrag när pengarna kommer in), och det blir lättare när det sedan är dags för återrapportering. Behåll till exempel gärna en kopia på er ansökan.

Om ni blir beviljade pengar, se till att tacka ordentligt! Och kolla upp när och på vilket sätt pengarna ska återredovisas. Hur ni skriver en bra återredovisning kan ni läsa om i kapitel 9.3.