fbpx
15/06/2017

18 gymnasieklasser på 5 dagar med Rollspelet På Flykt

Publicerat av: , kommentarer

Under 5 dagar i månadsskiftet maj/juni deltog 18 st gymnasieklasser i rollspelet På Flykt på Danderyds gymnasium. Rektorn som bokat in metoden känner sig nöjd med den respons hon fått från elever hittills och nu funderar de på att boka På Flykt för lärarna till hösten.

Danderyds kommuns, som tidigare haft restriktivt mottagande av människor som flytt till Sverige, har på senare tid tänkt om. Jeanette Fry, rektor på Danderyds gymnasium, berättar att de vill undvika att det uppstår rädslor och fördomar bland eleverna i och med kommunens nya planer. Därför beslutade Danderyds gymnasium att göra en insats för att förebygga främlingsfientlighet och rasism på skolan. Det bestämdes att rollspelet På Flykt skulle bokas in till alla årskurs 1 och årskurs 2.

– Vi hörde om På Flykt via en lärare på skolan som hade bokat in det tidigare. Det hade varit en positiv respons från eleverna efteråt och läraren hade upplevt att eleverna hade fått en ökad förståelse, säger Anette Fry.

Totalt har 18 klasser deltagit i rollspelet På Flykt på Danderyds gymnasium under 5 dagar i månadsskiftet maj/juni och Jeanette Fry känner sig nöjd med den respons hon fått från eleverna hittills.

-Vi har pratat om att boka rollspelet för alla lärare också. Det blir i sådana fall eventuellt till hösten.

Tidigare i vår genomfördes också en annan stor bokning av På Flykt i Olofström där totalt 16 gymnasieklasser deltog. Bokningarna Danderyd och Olofström är båda exempel på en trend som vi ser På Röda Korsets Ungdomsförbund, nämligen att allt fler kommuner och gymnasieskolor bokar in rollspelet På Flykt som en given del i deras satsningar på värderingsarbete.

Vårterminens sista På Flykt-spel ute på skolor har passerat och nu blickar vi framåt mot hösten med nya spännande bokningar, stora som små.

På Flykt

I rollspelet På Flykt simuleras situationer som kan uppstå om en tvingas fly från sitt land mot en okänd framtid. Som deltagare ställs du inför en rad svåra val där besluten kan ge kännbara konsekvenser. Rollspelet är baserat på vittnesmål från familjer som tvingats fly och framtaget för att göra siffror, information och mänskliga rättigheter till någonting som känns i magen. Passet avslutas med information och diskussion kring migrationsströmmar i världen och belyser rätten till att söka asyl. Läs mer

Kort info om utvecklingen av mottagandet i Danderyds kommun

Efter årsskiftet 2017 beslutade Danderyds kommun att det ska uppföras 48 modulbostäder i närheten av Danderyds gymnasium för personer som fått beviljat uppehållstillstånd. Under våren 2016 öppnade också kommunens första HVB-hem för ensamkommande unga och gymnasieskolan startade språkintroduktion i april samma år, för att ungdomarna så snabbt som möjligt skulle kunna börja skolan. Till hösten räknar skolan med att ungefär 60 elever kommer gå deras språkintroduktion.