fbpx

Föreningsekonomi

Alla lokalföreningar i Röda Korsets Ungdomsförbund är självständiga föreningar med självständiga ekonomier. Verksamhetsledare och styrelse har ett gemensamt ansvar för att det finns pengar att driva föreningen och verksamheterna. I det här kapitlet finns all information som du behöver kring det ekonomiska ansvaret en förening har.

I det här kapitlet kan du hitta utläggsblanketter för både lokal och nationell nivå, men också information, mallar och tips kring hur föreningens ekonomi ska skötas. Det finns också en inspelad kassörsutbildning som har hållits online som kan ses och genomföras när du vill.

Bilagor utläggsblanketter
Mall – Utläggsblankett lokalförening
Mall – Utläggsblankett nationell nivå

Bilagor bokföring
Exempel – Kontokoder och rekommenderad kontoplan för föreningar
Exempel – Enkel bokföring
Exempel – Användning av debet och kredit
Exempel – Dubbel bokföring

Bilagor bokslut
Instruktioner – Att göra ett bokslut

Bilagor riktlinjer
Riktlinjer – Swish
Riktlinjer – Handkassa
Riktlinjer – Insamling av pengar
Riktlinjer – Företagssamarbeten

Övriga mallar och instruktioner
Kassörens årscykel
Blankett – Ansökan om medlemsbidrag
Mall – Utkvittering av handkassa
Mall – Återredovisning handkassa
Mall – Rekvisition
Mall – Faktura
Mall – Reseräkning lokalförening
Mall – Reseräkning nationell nivå
Instruktioner – inkomstdeklaration för lokalförening