fbpx
07/12/2020

Barn- och ungdomsrörelsens asylpolitiska skuggkommitté ger nya migrationslagen underkänt

Publicerat av: , kommentarer

Barn- och ungdomsrörelsens asylpolitiska skuggkommitté (skuggkommittén) skapades hösten 2019 för att granska migrationskommitténs utredning och säkerställa ett barnrättsperspektiv i utredningen. Under året har vi haft möte med representanter från alla partier i migrationskommittén förutom L, KD och SD som inte besvarade vår förfrågan. Skuggkommittén har också skrivit ett eget förslag på framtidens migrationspolitik samt en barnkonsekvensanalys av migrationskommitténs förslag, dessa hittas som bilagor i remissvaret. Vi har dessutom skapat opinionsbildning i det unga civilsamhället och har hållit en utfrågning av Morgan Johansson kring migrationskommitténs förslag ur ett barnrättsperspektiv.

Skuggkommittén utgör en bred rörelse med över 15 000 medlemmar. Vi är partipolitiskt oberoende, humanitärpolitiskt aktiva och till skillnad från politikerna i migrationskommittén representerar vi många barn och unga med erfarenhet av flykt.

Skuggkommittén välkomnade den parlamentariska kommittén och utredningen av en framtida migrationspolitik. Utgångspunkten att migrationspolitiken ska vara långsiktigt hållbar, human och rättssäker är något vi ställer oss bakom. Tyvärr ser vi att förslaget som sammanställts inte når upp till kriterierna. En politisk vilja att begränsa antalet asylsökande som kan ta sig till Sverige och som kan beviljas uppehållstillstånd här har prioriterats högre än direktiven om långsiktighet, rättssäkerhet och humanism och i förlängningen rätten till internationellt skydd. Migrationskommittén ignorerar det faktum att en minskning av asylsökande som kommer till Sverige inte innebär att antalet på flykt i världen minskar. Antalet med skyddsbehov kommer inte förändras för att Sverige väljer att bedriva en mer restriktiv migrationspolitik.

Läs vårat remissvar här.