fbpx
23/03/2010

Aktiv medlem för mångfaldsuppdrag eftersökes

Publicerat av: , kommentarer

Röda Korsets Ungdomsförbunds förbundsstyrelse söker en aktiv medlem från organisationen med erfarenhet och intresse av mångfaldsfrågor för att fungera som vår representant i LSU:s mångfaldsnätverk.

Till Riksårsmötet 2010 har förbundsstyrelsen lagt fram en proposition på ny policy för mångfald och tillgänglighet. Syftet med att delta i LSU:s mångfaldsnätverk är att Röda Korsets Ungdomsförbund ska få ökad kunskap och kunna ta del av erfarenheter hur man praktiskt kan arbeta för ökad mångfald och tillgänglighet. Uppdraget är på ideell basis, men Röda Korsets Ungdomsförbund står för dina resor och eventuellt boende. Efter att uppdraget är genomfört får du ett intyg från Röda Korsets Ungdomsförbund.

Uppdraget innebär:
• Att aktivt närvara på och delta i nätverkets träffar under 2010
• Att dokumentera samt rapportera till förbundsordförande och ansvarig personal efter varje nätverksmöte enligt överenskommelse

Vem är du?
• Du är medlem i Röda Korsets Ungdomsförbund
• Du är aktiv i verksamhet eller förtroendevald sedan minst ett år tillbaka i Röda Korsets Ungdomsförbund
• Du ska kunna visa på kunskap och intresse för mångfaldsfrågor och kunna delta på sex nätverksmöten under 2010
• Du ska kunna delta på det första nätverksmötet kl 16-20 tisdagen den 20 april i Stockholm och de fem följande nätverksmöten vars datum bestäms av nätverket

Du ansöker genom att skicka din ansökan senast söndag 28 mars till förbundsordförande Martina Anlér på martina.anler@redcross.se

I din ansökan på max 2 A4-sidor (inklusive referenser) så ska du svara på följande saker:
• Vem är du? Berätta om dig själv och ditt engagemang i Röda Korsets Ungdomsförbund.
• Vilken erfarenhet har du av mångfaldsfrågor och varför är mångfald intressant?
• Vilken fråga inom mångfaldsområdet tycker du är viktigast för Röda Korsets Ungdomsförbund de närmaste åren?

Du ska också inkludera två referenser, varav minst en är från Röda Korsets Ungdomsförbund. Om du har några frågor så hör av dig till Martina per e-post martina.anler@redcross.se eller ring på 08-452 49 45.