fbpx
22/03/2010

Billström, barn är inte pjäser i ett spel om europeisk asylpolitik!

Publicerat av: , kommentarer

Häromdagen svarade migrationsminister Tobias Billström på debattartikeln som Ungdomsförbundet skrev tillsammans med andra organisationer. Vi krävde att Sverige ska pröva alla barns asylskäl här om de vid återsändande till första asylland riskerar att få sina rättigheter kränkta. Billström skriver att ”medlemsstater som inte sköter mottagandet ska inte tillåtas smita undan sitt ansvar.” Hans slutsats blir att inte frångå Dublinförordningen därför att detta skulle spela i Maltas händer och vara i deras intresse för att de då inte behöver ta tag i frågan.

Min slutsats, herr Billström, är att barn aldrig får vara pjäser i ett prestigespel om europeisk asylpolitik! Har du barnets bästa som utgångspunkt och inte statens intresse är det självklart att barnens rättigheter måste respekteras först och främst. Dessutom, varför är Migrationsverkets undantag för barn som skickas tillbaka Grekland okej men inte för barn som skickas tillbaka till Malta? Gör inte skillnad på barn och barn, Billström!

Billström avslutar med att skriva att denna frågamåste lyftas till EU-kommissionen som har ansvaret att sätta press på Malta för att de ska förbättra sitt undermåliga mottagande. Malta måste leva upp till sina åtaganden. Allt annat är oacceptabelt.”

Jag håller fullständigt med. Skillnaden mellan dig och oss är att vi har gjort något åt frågan genom att ställa krav på dig i din roll som migrationsminister. Nu är det din tur att släppa spelbrädet och agera nu för barnets bästa i främsta rummet!