fbpx
31/05/2010

Chile tre månader efter jordbävningen: Skydd från regn och kyla en prioritet

Publicerat av: , kommentarer

Tre månader har gått sedan den massiva jordbävningen och den efterföljande tsunamin drabbade Chile den 27 februari. Katastrofen krävde 521 liv, 370 000 hem förstördes och över två miljoner människor är drabbade. Än i dag sker kraftiga efterskalv och den stundande vintern kan medföra svåra sjukdomar.

Gustavo Ramirez, före detta biträdande generalsekreterare i Svenska Röda Korset och numera regionchef för Internationella Rödakors- och Rödahalvmånefederationen i södra Sydamerika, har haft i uppgift att koordinera katastrofarbetet i Chile.

– Att katastrofen inträffade mindre än två veckor innan ett regeringsskifte har naturligtvis påverkat hanteringen av katastrofen, säger Gustavo Ramirez.

Röda Korset har mobiliserat många resurser och bidragit med mycket hjälp. Fler än 2500 frivilliga har deltagit i det humanitära arbetet.

Bland annat har Röda Korset mobiliserat två hälsoenheter för akuta medicinska insatser och ett fältsjukhus med 50 bäddar och två kirurgiska rum har upprättats.

Mer än 400 ton humanitär hjälp har distribuerats till de mest drabbade människorna, vilket innebär att 50 000 personer har fått hygien- och köksutrustningar, kläder och filtar. Runt 600 familjer har fått provisoriska bostadslösningar och fler än 1 500 har fått andra typ av tak över huvudet, till exempel tält. Över 2 000 personer har fått psykosocialt stöd och Röda Korset har hjälpt till att återförena människor.

Just nu planerar Röda Korset också att hjälpa mer än 8 000 familjer med ekonomiskt stöd, så att de ska kunna förbättra sin provisoriska bostadssituation. För att detta ska kunna ske kommer ett kreditkort att delas ut som möjliggör för inköp av byggnadsmaterial för cirka 1 500 kr per familj.

– Det kommer att bli ett helt nytt tillvägagångssätt att med Röda Kors-kortet hjälpa i Chile. Allt tyder på att antalet mottagare av hjälp kommer att kunna ökas. Samtidigt planeras att ge ett viktigt bidrag till mer än 150 fiskare, som förlorade all sin utrustning i samband med tsunamin, säger Gustavo Ramirez.

Han ser i dag flera stora utmaningar i dag.

– Vinter börjar och i de drabbade områdena är det kallt och regnigt, vilket kommer att medföra hälsoproblem i form av svåra förkylningar och lungrelaterade komplikationer. Många bor i mycket provisoriska bostadsformer eller trångt hos släktingar. Psykosociala problem kommer att öka. Svårigheten att finna arbete kommer att utveckla ekonomiska och sociala problem, säger Gustavo Ramirez.

Katastrofens konsekvenser:
* 521 personer dog (inte många med tanke på katastrofens omfattning). Det finns fortfarande 56 personer försvunna efter tsunamin.
* Man beräknar att den totala förstörelsen ligger på ca 3 000 miljoner USD
* Det finns cirka 800 000 människor som är hårt drabbade
* 2 000 000 har på ett eller annat sätt drabbats av katastrofen
* 370 000 hus har blivit förstörda
* 4 012 skolor är helt förstörda eller skadade

För ytterligare information, kontakta:
I Panama, Pilar Forcen, kommunikationsansvarig: + 507 380 0266 /+ 507 66 723 170
I Santiago, Chile, Silvia Santander, kommunikationsansvarig, Chilenska Röda Korset: + 56 777 60 38
Arash Mokhtari, pressekreterare Röda Korset, 08-452 49 46, 08-452 49 46