fbpx
11/06/2015

Detta beslutades på Riksårsmötet 2015!

Publicerat av: , kommentarer

 

När Riksårsmötet 2015 kickades igång i Växjö låg en intensiv helg framför oss. Tre propositioner och hela 14 motioner hade kommit in, och dessa låg och väntade med spänning på Riksårsmötets avgörande beslut. Skulle det bli avslag eller bifall?

Efter många intressanta diskussioner och nya förslag från Påverkanstorget kunde slutligen Riksårsmötet och ombuden gå till beslut. För att alla nyfikna nu ska få ett hum om vad som egentligen bestämdes under Riksårsmötet 2015 kommer här en kort summering!

 

Nya stadgar och en omarbetad policy för mångfald och tillgänglighet klubbades igenom. Riksårsmötet gjorde några tillägg till förbundsstyrelsens förslag. Bland annat ett inlägg i policyn om att våra arrangemang ska starta med en namn- och pronomenrunda*!

Riksårsmötet beslutade att det under 2016 kommer fortsätta vara gratis för ingångsmedlemmar att gå med i Röda Korsets Ungdomsförbund. Nya medlemmar erbjuds alltså fortsättningsvis gratis medlemskap det första året.

Mötet beslutade även att göra en ändring i vårt humanitärpolitiska program för 2015-2017 – det program som berättar vad vår organisation tycker och kräver. Ändringen innebär att vårt krav på att Barnkonventionen ska göras till svensk lag återinförs i det humanitärpolitiska programmet.

På Riksårsmötet valdes även 6 nya ledamöter till vår förbundsstyrelse! Förbundsstyrelsen kommer från och med den 1 augusti bestå av Hala Mohammed, Linda Ekström, Linnea Johansson, Nazanin Sepehri, Sanna Kyllsen, Linus Hagander, Sofia Olsson, Ida Brittesland och Adina Schildt.

 

Vill du läsa mer ingående om vad som beslutades på Riksårsmötet 2015? Då kan du kolla in detta beslutsreferat!

______________________________________________

*Pronomenrunda = Pronomen brukar betyda hen, hon, han, den och så vidare. En pronomenrunda innebär att varje person i gruppen får tala om vilket pronomen en vill bli tilltalad med. Hen och den är exempel på könsneutrala pronomen. Under pronomenrundor får en såklart säga ”pass” om en inte vill eller kan välja pronomen.