fbpx
22/06/2010

ICRC vill häva blockaden av Gaza

Publicerat av: , kommentarer

De svårigheter som drabbar Gazas 1,5 miljoner människor kan inte åtgärdas genom att ge humanitärt bistånd. Internationella rödakorskommittén (ICRC) hävdar att den enda hållbara lösningen är att häva blockaden.

Blockaden av Gazaremsan är på väg in sitt fjärde år och den kväver all möjlighet till ekonomisk utveckling. Gazaborna lever i otrygghet med fattigdom, arbetslöshet och konflikter och kvaliteten på sjukvården håller en rekordlåg nivå. Hela Gazas civilbefolkning bestraffas kollektivt, vilket strider mot Israels förpliktelser enligt internationell humanitär rätt.

– Blockaden har en förödande inverkan på de 1,5 miljoner människor som lever i Gaza. Därför uppmanar vi Israel att upphöra med blockaden och uppmanar alla som har ett inflytande på situationen, inklusive Hamas, att göra sitt yttersta för att hjälpa Gazas civilbefolkning. Israels rätt att hantera sina legitima säkerhetsintressen måste vägas mot palestiniernas rätt att leva ett normalt och värdigt liv, säger Béatrice Mégevand-Roggo, ICRC:s verksamhetschef för Mellanöstern.

Enligt internationell humanitär rätt, måste Israel se till att de grundläggande behoven hos invånarna i Gaza, inklusive adekvat hälsovård, är uppfyllda. De palestinska myndigheterna, å sin sida måste göra allt i deras makt för att ge ordentlig vård, leverera el och underhålla infrastruktur för Gazas folk.

Alla stater har en skyldighet att tillåta och underlätta snabb och obehindrad passage av alla hjälpsändningar, utrustning och personal.

Den israeliske soldaten Gilad Shalit har snart hållits i fångenskap under fem år. Hamas har fortsatt att tillbakavisa ICRC:s begäran om att få besöka Gilad Shalit. I strid med internationell humanitär rätt, har de också vägrat att låta honom komma i kontakt med sin familj. ICRC uppmanar nu återigen de som håller Gilad Shalit fången att bevilja honom regelbunden kontakt med sin familj och poängterar att de också är skyldiga att se till att han behandlas humant och värdigt.

Minskade försörjningsmöjligheter
Generellt har priset på varor ökat i Gaza samtidigt som kvaliteten har sjunkit. Det är en konsekvens av den i huvudsak oreglerade handeln som görs via tunnlar mellan Gaza och Egypten.

Bördig åkermark som ligger nära gränsen har förvandlats till ödemark på grund av de pågående striderna vilket påverkar människors försörjningsmöjligheter i många områden. Den buffertzon som föreskrivs av Israel sträcker sig i praktiken över en kilometer in i Gazaremsan, med en total yta på omkring 50 kvadratkilometer. Den utgör nästan en tredjedel av Gazas jordbruksmark och påverkar både jordbruk och boskapsskötsel. Israels kontroll av buffertzonen och konflikter har inte bara resulterat i civila offer och förstörelse av civil egendom utan även i fattigdom och fördrivning av många familjer.

Gazas fiskare har fått minskade fiskevatten vilket drabbar dem ekonomiskt. Den senaste begränsning till tre sjömil har minskat både kvantitet och kvalitet av fångsten och i kampen att överleva fiskar de i förbjudna zoner, med risk att bli beskjuten av den israeliska flottan.

-Jag har redan gripits och min båt har beslagtagits flera gånger, säger Nezar Ayyash, som leder unionen för Gazas fiskare. Men detta är vårt liv. Vi vet att fisket kan kosta oss livet, men vi har inget annat val än att gå ut med våra båtar. Vi måste försörja våra familjer.

Krisdrabbad sjukvård ger hälsoproblem
Strömförsörjningen i Gaza avbryts i sju timmar om dagen i genomsnitt. Konsekvenserna för offentliga tjänster, särskilt i den primära hälsovården, är förödande. Elavbrotten utgör en allvarlig risk för behandlingen av patienter. Det tar två till tre minuter för en generator att starta och under den tiden fungerar således inte de elektroniska apparaterna. Konsekvenserna för en patient som behandlas med dialys, i hjärt- och lungmaskin eller opereras i operationssalar försänkta i mörker blir katastrofala.

Tre gånger i år har bränslebrist till generatorerna tvingat sjukhusen att dra in all kirurgi och bara koncentrera sig på akutsjukvård. Gazas barnsjukhus fick förflytta alla patienter till en annan anläggning, eftersom sjukhuset inte längre kunde fungera. I ett perspektiv med ökad elförbrukning under de varma sommarmånaderna när luftkonditioneringen behövs, kommer situationen sannolikt att förvärras ytterligare om sjukhusen inte får tillräckligt med bränsle.

Strömavbrotten kan också skada viktig medicinsk utrustning. Reparationerna är svåra på grund av bristen på el och reservdelar för medicinsk utrustning kommer inte fram inom rimlig tid.

Lagren av viktiga medicinska förnödenheter har nått en rekordlåg nivå på grund av det spända läget mellan de palestinska myndigheterna i Ramallah och Gaza. Det saknas också viktiga engångsartiklar som i förlängningen kan leda till infektioner som äventyrar patienternas liv.

– Tillståndet inom hälso- och sjukvården i Gaza har aldrig varit värre. Om ingenting ändras kommer situationen bara att bli ännu värre. Tusentals patienter kan bli utan behandling vilket är oroande lång sikt, säger Eileen Daly, ICRC:s hälsosamordnare i området.

Hälso- och sjukvården försvagas ytterligare av stränga restriktioner för förflyttning av människor till och från Gaza. Restriktioner hindrar bland annat tekniker från att komma in för att reparera medicinsk utrustning.

Bristande sanitet farligt för hälsa och miljö
Avsaknaden av ordentligt avlopp samt vissa jordbruksmetoder förorenar grundvattnet och miljön i Gaza. Bara omkring 60 procent av Gazaremsans 1,4 miljoner invånare är anslutna till ett avloppssystem. Orenat avloppsvatten släpps direkt ut i floden Wadi och påverkar hälsan för alla människor som lever längs floden.

Vattnet är otjänligt att dricka och risken att smittas av sjukdomar är hög. Sanitetsprojekten är för långsamma och processerna slumpartade och försvåras av den knapphändiga införseln av varor.

Svenska Röda Korset stödjer i samarbete med Palestinska Röda Halvmånen och stödjer bland annat mödravård och barnhälsovård i Västbanken, rehabilitering till handikappade barn och ungdomar i Västbanken och Gaza, samt arbete med katastrofberedskap i Västbanken och Gaza. Svenska Röda Korset stödjer även arbetet i Gaza direkt genom ICRC-delegater.

Fakta om ICRC:s verksamhet i Gaza 2010:
I Gaza fortsätter ICRC ett nära samarbete med Palestinska Röda halvmånen och stöder arbetet som leverantör av humanitära tjänster i Gazaremsan, bland annat akutsjukvård och psykosociala aktiviteter. ICRC har även gett stöd till byggande och renovering av tre sjukhus, varav två skadades under kriget i fjol.

ICRC följer noga situationen för civila som påverkas av konflikter och väpnat våld. Man vänder sig till myndigheter och berörda konstellationer i konflikten och påminner dem om deras skyldighet att följa internationell humanitär rätt och andra internationella lagar.

ICRC verkar för vård av sjuka och skadade patienter, men på grund av blockaden försvåras arbetet. Leverans av reservdelar behövs för att hålla medicinsk utrustning i skick. För att hjälpa sjukhusen att klara de mest angelägna behoven levererar ICRC läkemedel och annan medicinsk utrustning till främst akutavdelningar och operationssalar.

ICRC gör allt för att förbättra energi- och vattenförsörjningen till sjukhusen, där man också försöker förbättra sanitära anläggningar, tvättinrättningar och andra tjänster.

ICRC fortsätter att arbeta med ett reningsverk i Rafah som kommer att ge 170 000 personer rent vatten. För att avsluta arbetet, måste vissa material tillåtas genom gränserna.

ICRC hjälper behövande familjer i Gaza genom arbetsprogram. Stöd ges till jordbrukare att återta och bearbeta mark som gjorts obrukbar av militära operationer.

Fler än 800 fångar från Gaza som sitter i israeliska fängelser har hindrats från att träffa sina anhöriga sedan juni 2007, då Israel upphävde ICRC:s familjebesöksprogram. Att mildra effekterna av denna åtgärd har ICRC fördubblat sina egna fängelsebesök och att förmedla skriftliga och muntliga meddelanden mellan fångar och deras familjer.

Mellan januari och maj 2010 uträttade ICRC följande i Gaza:

* besökte omkring 450 personer i fängelser i hela Gaza för att övervaka villkoren och den behandling de får samt tillämpningen av garantier för rättssäkerhet. Rapporterna delges myndigheterna regelbundet.
* genomförde besök tre gånger i månaden till 300 fångar från Gaza i över 20 fängelser i Israel.
* levererade över 100 meddelanden från familjer till fängslade släktingar från Gaza och över 200 meddelanden från fångar till sina familjer i Gaza.
* levererade omkring 90 ton läkemedel och engångsartiklar till åtta statliga sjukhus
* svarade på 17 förfrågningar från hälsoministeriet för underhåll av specialiserad medicinsk utrustning. Levererade reservdelar till ultraljud, mammografi, syreanläggning på intensivvårdsavdelning, nätaggregat för CT scanner samt reservdelar till generatorer och tvättanläggningar på sjukhus.
* gav tekniskt stöd till Shifa-sjukhusets akutmottagning
* gav underhåll för över 60 ambulanser från hälsoministeriet och gjorde 15 besök tillsammans med Palestinska Röda halvmånen för att övervaka och stödja verksamheten i akutvården
* bistod Palestinska rödahalvmånen för att öka kapaciteten förbättra samordningen mellan ambulansverksamheten i Gazaremsan;
* gett stöd till byggande och renoveringar på tre platser för akutvård
* gett stöd till Palestina rödahalvmånen i katastrofutbildning för 120 personal och frivilliga,
* främjat internationell humanitär rätt i möten med Gaza Hamas-myndigheter, väpnade grupper, akademiker och religiösa grupper.

För ytterligare information, kontakta:
Karin Tengby, pressekreterare Röda Korset, 08-452 4801
Dorothea Krimitsas, ICRC i Genève, +41 22730 2590
Cecilia Goin, ICRC i Jerusalem, +972 52 601 91