fbpx
04/06/2012

Inbjudan till studieresa till Palestina

Publicerat av: , kommentarer

Vårt moderförbund Svenska Röda Korset bjuder in till en studieresa inom verksamheten Globalt Engagemang. De vill gärna ha med Ungdomsförbundare så passa på att söka.

Verksamheten Globalt engagemang ordnar en studieresa till globalprojektet ”Stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning i Palestina”. Deltagarna kommer  att besöka projektets rehabiliteringsverksamheter på Västbanken, Palestinas Röda Halvmåne och ICRC. Den preliminära tidsplanen är utresa från Arlanda den 23 september och hemkomst till Arlanda den 30 september.

Sex frivilliga har möjlighet att delta i studieresan. Syftet är att den som deltar får ökad kunskap om globalprojektet och rödakorsrörelsens internationella arbete för att bidra till att sprida kunskap och öka engagemanget här hemma för projektet. Att delta i studieresan innebär att åta sig ett frivilliguppdrag som resursperson i verksamheten Globalt engagemang antingen som utbildare, informatör, eller som aktiv frivillig inom verksamheten.

En förberedelseträff för alla resande kommer att anordnas preliminärt under helgen 31/8-1/9 på SRK:s kontor i Stockholm.

För att ansöka om att delta i studieresan vänligen läs ”Kriterier för ansökan till deltagande i studieresor till SRK:s globalprojekt” som finns här nedan. Om du uppfyller kriterierna och vill ansöka om att delta är du välkommen med en ansökan i form av ett brev till eva.augustin@redcross.se där du beskriver anledningen till att du vill delta i studieresan, dina rödakorserfarenheter, hur du efter resan vill engagera dig som resursperson inom Globalt engagemang och i övrigt uppfyller kriterierna för deltagande i studieresan. Skicka ansökan per e-post adresserat till Eva Augustin, samordnare för verksamheten Globalt engagemang.

Sista dag för ansökan är 27 juni 2012. Besked kommer att lämnas i början av juli.

cbse_rafah

Förstora bildenFoto: Henrik Herber

Kriterier för ansökan till deltagande i studieresor till SRK:s globalprojekt. (Bil 1)

Bakgrund:
Varje år ordnar Svenska Röda Korset en till två resor till utvalda globalprojekt (av dem som återfinns i årsappellen). Max sex personer kan delta i varje studieresa. Syftet med studieresorna är att ge några personer ökad kunskap om dessa globalprojekt för att kunna öka engagemanget och insamling till projekten.
Att delta i en studieresa innebär att åta sig ett frivilliguppdrag för SRK inom verksamheten Globalt Engagemang. Frivilliguppdraget är att vara resursperson inom verksamheten Globalt Engagemang, antingen som utbildare i Globalkunskap eller som aktiv frivillig inom verksamheten Globalt Engagemang.

Kostnader:

Utbildning, biljettkostnad från och till hemorten, visum, kost, logi och lokala transporter under resan finansieras delvis genom Sidas informationsbidrag och delvis av de insamlade medlen till Globalprojekten. Resenärerna bidrar med tiden – ingen ersättning för förlorad arbetsinkomst eller traktamente utgår under studieresan.
Deltagarna förutsätts:
· ha genomgått utbildning i rödakorskunskap och Globalt Engagemang samt dela

Röda Korsets värderingar
· vara frivillig inom verksamheten Globalt Engagemang
· vara villig att vara resursperson inom verksamheten Globalt Engagemang i minst
2 år framöver. Detta kan t.ex. innebära att hålla föredrag om verksamheten på
skolor och temadagar ca 10 ggr/år (ingen ersättning för förlorad arbetstid men
reskostnader täckta), att bistå i att ta emot besökare från systerföreningar och
organisera program, att vara frivilligledare för en globalgrupp eller att vara
utbildare inom Globalt Engagemang.
· ha god samarbetsförmåga
· vara en god kommunikatör
· ha ett giltigt pass
· inte ha några legala hinder för resa till det aktuella resmålet
· vara vid god hälsa
· ha god förmåga att tala och skriva på engelska
· vara villig att delta i förberedelseträff (i Stockholm) och skriva på SRK:s uppförandekod före avresa

Urval:
Urval görs av SRK:s avdelning Frivillighet och Föreningsutveckling (FFU) samt konsulenter för Globalt Engagemang på regionerna.

Ansökan skickas till FFU in enlighet med instruktioner på Rednet (läggs ut när datum för resor är fastslagna).

När urvalet görs kommer följande faktorer beaktas:
– spridning av resurspersoner över Sverige
– möjlighet och ambitionsnivå att genomföra frivilliguppdraget
– spridning av olika resurspersoner inom verksamheten (utbildare, informatörer etc.)