fbpx
16/04/2010

Jordbävning i Kina: Lokala Röda Korset delar ut nödhjälp

Publicerat av: , kommentarer

En jordbävning som mätte 7,1 på Richterskalan inträffade den 14 april i Kina. Minst 400 människor har bekräftats döda och ungefär 10 000 skadade. Det lokala Röda Korset kunde snabbt dela ut nödhjälp tack vare de beredskapslager man tidigare byggt upp.

Jordbävningen som inträffade 7:49 på morgonen lokal tid är den kraftigaste jordbävningen som drabbat detta avlägsna bergområde sedan 1976. Siffrorna över döda och skadade kommer från kinesiska myndigheter, och förväntas stiga. Myndigheter rapporterar att minst 85 procent av husen i samhället Jiegu har raserats. I Jiegu bor ungefär 10 000 människor.
Många av husen är byggda i trä med lerväggar, och är inte tillräckligt stabila för att hålla för en jordbävning. Många människor ligger fortfarande begravda under rasmassor, bland annat har åtminstone en skola rasat ihop och dödat 5 elever. Elektricitet, vatten och annan infrastruktur har kollapsat, men en flygförbindelse har upprättats.

Kinas rödakorsförening, RCSC, öppnade ommedelbart efter jordbävningen sina nödhjälps-förråd i regionen och kunde på det sättet förse de drabbade med 500 vintertält, 1 000 vinterklädseplagg, 1 000 filtar och motsvarande drygt 100 000 kronor till mat och exempelvis hygienartiklar som kunde köpas lokalt i Qinghai.

Kinesiska Röda Korsets lokalavdelning på plats har bett Kinas centrala rödakorsförening om hjälp, bland annat med att skicka ett team som kan bedöma behoven till området.

Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen och de kringliggande ländernas rödakorsföreningar står i kontakt med Kinas Röda Kors och följer noga utvecklingen för att snabbt kunna bidra med sitt stöd om Kinas rödakorsförening bedömer att katastrofens omfattning är så stor att internationell hjälp behövs.

Läs mer på kinesiska Röda Korsets hemsida.