fbpx
13/05/2016

Läsning för demokratikämpar: Handlingarna till Riksårsmötet 2016 är här!

Publicerat av: , kommentarer

Handlingarna för Riksårsmötet 2016 är nu äntligen här! I handingarna finns alla spännande motioner, propositioner och nomineringar till Riksårsmötet. Även massor av bra info om hur den demokratiska processen går till på Riksårsmötet, från påverkanstorg och diskussioner till viktiga beslut!

Som bilaga till handlingarna finns även verksamhetsberättelsen för 2015 där du kan läsa om vad som gjorts på både lokal och nationell nivå under året för att nå upp till målen i vår verksamhetsinriktning. En sammanfattning av 2015 alltså!

Dessvärre har den ekonomiska revisionen inte hunnit bli klar på grund av personalfrånvaro. Årsbokslutet och revisionsberättelsen kommer därför göras tillgängligt här på hemsidan så snart detta är färdigt.

UPPDATERING 8/6: Nu är den ekonomiska årsredovisningen färdigställd och finns att läsa. Denna har dock inte kunnat granskas av revisorerna ännu på grund av för kort om tid i och med förseningen av årserdovisningen. Revisionsberättelsen kommer göras tillgänglig så snart underlagen blivit granskade av revisorerna.

Handlingar 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Årsredovisning 2015