fbpx
25/11/2013

Malmström berömmer Röda Korsets Ungdomsförbund

Publicerat av: , kommentarer

Under måndagen besökte EU-kommissionären Cecilia Malmström Röda Korsets Ungdomsförbund i Malmö för att bland annat diskutera Ungdomsförbundets verksamheter med ensamkommande flyktingbarn. Hon beskrev en situation i Europa där extremhögern tar mark och berömde därför våra insatser för ökad förståelse, främst i form av rollspelet På Flykt. En nöjd Malmström uttalade sig på Twitter strax efter besöket:

malmstromrkuf

EU-kommissionären arbetar aktivt med migranters rättigheter och menar att migration och rörlighet bör ingå ”i utvecklingsstrategier som positiva faktorer”. Hon betonar även betydelsen av engagemang inom det civila samhället. Det är vår förhoppning att hennes engagemang leder till konkreta förbättringar.

Men resan dit är lång, just därför är våra ”kompisgrupper” runt om i landet så oerhört viktiga. Det gäller även läxhjälpen som vi bedriver på olika håll. Barn som kommer till Sverige utan familj lever i ovisshet och rädsla. Kompisgrupperna är till för att skapa sammanhang, etablera mänskliga relationer och få unga i utsatthet att känna livslust. Malmströms besök belyser betydelsen av dessa – våra frivilliga väljer humanitet och medmänsklighet och skapar tillfällen för skratt och lärande bland ensamkommande barn.

Malmström valde också att peka på brister i asylprocessen och ställde högre krav på kompetens ute i kommunerna, inte minst i arbetet med ensamkommande barn. Men oavsett vilka förändringar som sker kvarstår behovet av Ungdomsförbundets verksamheter, tillade hon. De kan helt enkelt inte ersättas.

Låt oss avsluta dagens inlägg med ett krav från EU-kommissionären själv:

”Vi behöver diskutera hur vi globalt kan samarbeta för att förstärka migrationens positiva konsekvenser både för migranter och för samhället, och se på migration från nya perspektiv – inte som en börda, utan som en möjlighet – för individen och för ekonomin.”

För mer information om Ungdomsförbundets verksamheter, besök www.rkuf.se. Följ oss på Twitter @RodaKorsetUF och www.facebook.com/RodaKorsetUF

Bilden har publicerats på Cecilia Malmströms Facebook-sida