fbpx
01/11/2014

MOVE 2014: ”Ställ mer frågor och ge mindre tips!”

Publicerat av: , kommentarer
Sofia_Alison_webb

Alison Mendez och Sofia Claesson talade om att arbeta för ökad delaktighet på MOVE 2014.

Backa, ställ mer frågor och ge mindre tips. Det var några sätt att öka delaktigheten som lyftes under lördagens första workshop på MOVE 2014. Då kan det bli magiskt.

Det säger Sofia Claesson och Alison Mendez från Rädda Barnen. De jobbar med ungas organisering i socioekonomiskt utsatta områden i Malmö och inledde årets upplaga av MOVE med en workshop på temat delaktighet.

Vad har ni pratat om i er workshop?
— Vi har pratat om delaktighet och varför det är viktigt med delaktighet. Och vad delaktighet är för någonting, för det kan ju uppfattas väldigt olika, säger Sofia Claesson.

— Vi pratade om gränsdragningen mellan konsument och producent, när det finns en frivilliggrupp som ska göra en insats för en målgrupp. Det vi ifrågasätter är om det behöver vara en sådan tydlig gräns, säger Alison Mendez.

Hur kan man göra för att bryta den gränsen?
— Det är väldigt svårt att skapa bra förutsättningar för att kunna arbeta tillsammans om man inte har en god och trygg relation att bygga från. Det är kul att få ta del av något men inte lika kul som att komma på en idé, genomföra den, få stöd i det och känna att man utvecklas i den processen. För att lyckas med det så måste vi som finns runtomkring skapa en miljö och bygga en relation med den vi vill arbeta med där vi hittar en kul miljö att vara i som är på lika villkor, säger Sofia Claesson.

Hur kan man göra för att skapa bra relationer?
— Gå ut och gör saker tillsammans, gå och spela bowling, käka pizza, lär känna varandra. Häng massor och lär känna varandra. Att göra roliga saker tillsammans är det är första steget för att bygga en relation och få ett förtroende.

— För oss i den verksamhet vi jobbar med så måste vi ha den relationen.  Jag skulle aldrig kunna komma in och bara säga lita på mig, det räcker inte. Förtroendekapitalet måste byggas upp, speciellt i de områden vi jobbar i är det jätteviktigt, säger Alison Mendez.

Sofia Claesson och Alison Mendez pratar mycket om att se och ta tillvara på den kompetens som målgruppen besitter:

— Jag tänker ofta på att det görs många verksamheter för ensamkommande barn och ungdomar, där många av ungdomarna kanske är lite äldre och har mycket livserfarenhet med sig. När de här ungdomarna istället för att konsumera andras projekt och projektidéer får möjlighet att visa vad de vill göra, vad som är viktigt för dem och hur de vill göra det, då händer det något nästan magiskt. Barn och unga är kompetenta, så det handlar om hur vi som finns runt omkring kan möjliggöra att deras kompetens kommer till nytta. Har vi frågat målgruppen om de har någon idé om hur vi ska göra? säger Sofia Claesson.

Det händer något magiskt säger du, hur menar du då?
— Jag har sett många unga som av olika anledningar har sämre självförtroende eller inte känner sig rustade för att ta del av det sammanhang som föreningslivet är. Men genom att anpassa utbildningar, metoder, språkbruk och genom att tänka ett varv till på om vi har varit välkomnande och om vi möjliggör för den här personen att komma till tals, då ser man de här ungdomarna göra fantastiska framsteg. De gör saker som de aldrig tidigare hade trott att de kunde göra. Det är skillnaden mellan att vara en person som har deltagit i ett projekt till att ”Jag har skapat det här!” eller ”Vi har gjort det här tillsammans med andra frivilliga, jag är en del av det och jag är inte ett föremål för andras idéer”, Sofia Claesson.

— Det handlar om empowerment, säger Alison Mendez.

Har ni några konkreta tips för ökad delaktighet i verksamheten?
— Det är svårt att vara konkret, för det finns inget som funkar jämt som man kan ha som mall och bara köra copy paste med. Man måste hela tiden återgå till målgruppen, hur gör vi, vad kan vi och vem är experten här? Säger Alison Mendez.

— Målgruppen är experter. Backa, ställ frågor, ge mindre tips och bjud in på lika villkor, summerar Sofia Claesson.