fbpx
06/07/2012

Nytt medlemssystem – vad tycker du?

Publicerat av: , kommentarer

Orion ska ersättas med något annat och du kan påverka vad det kommer att bli!

Just nu arbetar Svenska Röda Korset med att ta fram en förstudie för att ta fram behov och en kravspecifikation för ett nytt system för hantering av medlemmar, frivilliga och givare. I det arbetet ingår att göra intervjuer och workshops, men också att hämta in tankar med hjälp av mail. Och det är här du som användare kommer in i bilden!

På Svenska Röda Korsets intranät Rednet kan du ge tips, synpunkter och berätta om din förenings behov: http://rednet.redcross.se/Nyheter-och-dialog/Nyhetslista/Ersatta-Orion–vad-behovar-du-och-vad-tycker-du-Bidra-i-arbetet-har/

Regionrådsordförande i Göta, Anders Syd, ingår i projektet och samordnar inspel från frivilliga. Du kan maila honom direkt med dina synpunkter på anders.syd@telia.com.

Senast den 25 september behöver du höra av dig.