fbpx
10/05/2010

Röda Korset fortsätter med arbetande ordförande

Publicerat av: , kommentarer

Efter kritik mot ordförandes arvode tidigare i våras valde Röda Korsets centralstyrelse att ta den kritiska debatten på allvar och beslutade i början av februari att rådfråga föreningens medlemmar genom ett rådslag. Valberedningen har mot bakgrund av rådslaget rekommenderat att arvodet fram till nästa riksstämma ska motsvara vad som utgår till en riksdagsledamot, vilket innebär en sänkning med ungefär 20 procent till 55 000 kronor i månaden.

Rådslaget som Svenska Röda Korset har genomfört under våren visar ett tydligt resultat att man vill fortsätta med en arbetande ordförande. Totalt har 884 lokala kretsar besvarat rådslaget vilka representerar 87 procent av föreningens medlemmar. I vissa kretsar har styrelsen besvarat enkäten medan andra har haft medlemsmöten som diskuterat och beslutat.

Ordförandens arvode uppgår enligt Riksstämmans beslut 2008 till 68 500 kronor per månad. Bengt Westerbergs åtagande innebär att det arvode han tar ut sänks till 55000 kronor per månad från och med den 1 mars 2010.

Förbundsstyrelsen skickade under samma period ut ett brev till Ungdomsförbundets medlemmar om detta.