fbpx
29/03/2010

SLUTREPLIK: Maltas flyktingmottagande

Publicerat av: , kommentarer

Barn ska inte vara brickor i länders politiska spel.

Vi krävde att Sverige ska göra undantag från Dublinförordningen när barns rättigheter riskerar att kränkas vid överföring till ett annat EU-land (14/3), och att pröva dessa barns asylskäl här. På kritiken svarar migrationsminister Tobias Billström (20/3) att medlemsstater som missköter mot- tagandet inte ska få smita undan sitt ansvar.

Resonemanget går inte ihop. Å ena sidan betonar Billström den individuella prövningen, å andra sidan menar han att Sveriges strategi är att inte ”spela maltesiska politiker i händerna. Den politiska markering Billström vill göra om europeisk flyktingpolitik sker på bekostnad av de asyl- sökande barnen.

När principen om barnets bästa, som är fastslagen i både Barn-konventionen och i svensk asyllagstiftning, sätts först, är det inte försvarbart att återsända barn till länder där deras grundläggande rättigheter hotar att kränkas.

Det finns ett starkt stöd för att göra undantag från Dublinförordningen. EU:s kommissarie för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg, har betonat att barnets bästa måste ges en mer avgörande betydelse. EU:s kommissionär med ansvar för flyktingfrågor, Cecilia Malmström, menar att situationen på Malta är oacceptabel och har framhållit att det står varje medlemsland fritt att avstå från att skicka tillbaka när situationen är bekymmersam.

På lång sikt måste ett likvärdigt och humant flyktingmottagande i hela EU säkerställas. Men för de barn som väntar på att återsändas till Malta avgörs framtiden nu.

Sverige visar inte att Maltas flyktingmottagande och asylprövningssystem är oacceptabelt genom att återsända barn dit.

Vi, representanter för det svenska civilsamhället och experter på barns och flyktingars rättigheter, är eniga om att återsändanden måste stoppas tills Malta ändrat sin politik. Barn ska inte vara brickor i politiska förhandlingar. Billström måste hitta andra vägar att framtvinga förändring.

MARTINA ANLÉR ordf Röda Korsets Ungdomsförbund

ANDERS WEJRYD, ärkebiskop i Svenska kyrkan

BENGT WESTERBERG ordf Svenska Röda Korset

Birgitta Dahl ordf Unicef Sverige

MARGARETA BLENNOW ordf Svenska Barnläkarföreningen

INGEBORG SEVASTIK ordf Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd (FARR)

INGER ASHING ordf Rädda Barnen

Detta är ett svar på ett tidigare debattsvar från Tobias Billström (m), för att se vårt ursprungliga debattinlägg klicka här.