fbpx
16/11/2012

Tjej- och killgrupperna läggs ner

Publicerat av: , kommentarer

Tjej- och killgruppsverksamheten inom Röda Korsets Ungdomsförbund läggs ner. Andra aktörer gör jobbet idag och har lagt mer resurser på att hålla sitt material uppdaterat för att hänga med i nya tider.

På senaste förbundsstyrelsemötet diskuterades om ett eventuellt nedläggande av konceptet tjej- och killgruppsverksamhet inom Röda Korsets Ungdomsförbund. Det var en het potatis eftersom verksamheten varit en viktig del av vårt arbete i många år. Förutsättningar har ändrats en hel del under senare så diskussionen var ändå nödvändig.

En utredning kring verksamhetens nuvarande förutsättningar presenterades och diskuterades grundligt. Bakgrunden till utredningen är ett riksårsmötesbeslut från 2011 om att våra verksamheter inte längre skall utgå från en separatistisk grund, i detta fall att endast tjejer får bedriva tjejgrupper och killar killgrupper.

Eftersom vårt metodmaterial är uppbyggt utifrån en separatistisk tanke skulle vi behöva ta fram nytt material om vi ska ha kvar vårt koncept tjej- och killgrupper. Kombinationen av att det idag inte finns några tjej- eller killgrupper som är aktiva inom Ungdomsförbundet, och att det finns flera andra organisationer som gör ett bra jobb inom området, gjorde att förbundsstyrelsen till slut beslutade att avveckla tjej- och killgrupper som koncept under 2012-2014.
De grupper som finns idag kommer att få slutföra de träffar de kommit överens om. Inga nya grupper kan dock, i dess nuvarande form, startas från och med 1 januari 2013 och de medel som finns för denna verksamhet kommer att fördelas till andra verksamheter från och med 2015. Nu lämnar vi över stafettpinnen till andra organisationen när det gäller tjej- och killgrupper och fokuserar på våra övriga verksamheter.