fbpx
22/03/2010

Världsvattendagen: ”tillgången på rent vatten får inte vara en fråga om tur”

Publicerat av: , kommentarer

Det finns 2,7 miljarder människor i världen som inte har tillgång till grundläggande sanitet, och 880 miljoner människor utan tillgång till rent vatten.

I samband med World Water Day 2010, vill Internationella Rödakors- och Rödahalvmånefederationen peka på nödvändigheten att snabbt förbättra vatten, sanitet och hygien för de mest utsatta befolkningsgrupperna. Röda Korset har tillsammans med en rad andra parter förbundit sig att ytterligare bidra till att FN: s millenniemål uppnås, särskilt vad gäller att ”halvera antalet människor utan tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet till år 2015”.

Se bildspel från Internationella Röda Korset på Youtube med anledning av vattendagen 2010. Klicka här
Mer information om vattendagen och om hur Rödas Korset arbetar med dessa frågor över hela världen hittar du här.