fbpx
28/06/2012

Viktig delseger – men arbetet är inte över

Publicerat av: , kommentarer

Röda Korsets Ungdomsförbund välkomnar beskedet att fler får rätt till hälsa, i och med att papperslösa ska få utökad rätt till hälso- och sjukvård på samma villkor som asylsökande. Röda Korsets Ungdomsförbund kommer samtidigt att fortsätta arbeta för att papperslösa och asylsökande ska få rätt till hälso- och sjukvård på samma villkor som den övriga befolkningen.

Idag nås vi av nyheten att regeringen och Miljöpartiet nått en överenskommelse som innebär att papperslösa ska få vård på samma villkor som asylsökande. För barn under 18 år innebär överenskommelsen att de får tillgång till sjukvård och tandvård på samma villkor som andra barn. Papperslösa vuxna får tillgång till mödravård och vård som inte kan anstå. Det är en reform som ska vara på plats den 1 juli nästa år.

Överenskommelsen är en delseger för allas rätt till hälsa och den delsegern är viktig att fira. Men Röda Korsets Ungdomsförbund ser att vi måste fortsätta arbeta för att rätten till hälsa ska vara lika för alla.

– För papperslösa innebär detta en stor förbättring mot deras situation i dagsläget. Men grundproblemet är fortfarande att människor diskrimineras därför att vård ges utifrån juridisk status och inte vårdbehov, säger Hanna Ingelman-Sundberg, Ungdomsförbundets representant i Nätverket för rätt till vård.

Enligt socialminister Göran Hägglund (KD) ska en kommande utredning lösa de praktiska detaljerna. Röda Korsets Ungdomsförbund har tillsammans med andra kritiserat att den utredning som redan arbetats fram inte gått ut på remiss.

– Med hjälp av våra frivilliga kampanjade vi i slutet av maj för att fler landsting skulle gå före regeringen i vårdfrågan. Vi hoppas att landstingen fortsätter att erbjuda vård efter behov och att fler följer deras exempel, säger Martina Anlér, ordförande Röda Korsets Ungdomsförbund.

För kontakt:

Förbundsordförande Martina Anlér
martina.anler@redcross.se, 08-452 49 45

Representant i Nätverket Rätt till Vård Hanna Ingelman-Sundberg
Hanna.ingelman-sundberg@ki.se

Här ger Hanna Ingelman-Sundberg en inblick i arbetet med att ge vård för papperslösa.