fbpx
19/06/2014

Viktiga beslut på Riksårsmötet

Publicerat av: , kommentarer

Viktiga beslut på Riksårsmötet

När årets ledamöter avslutade Riksårsmötet i Uppsala var det efter att ha fattat en massor av nya beslut om hur Ungdomsförbundet ska jobba framöver på en mer övergripande nivå. Diskussionerna var livliga på påverkanstorget och besluten fattades efter noga överväganden av ombuden.

Från och med januari nästa år har vi en ny verksamhetsinriktning. Riksårsmötet gjorde några tillägg till förbundsstyrelsens förslag. Hållbar utveckling kommer framöver att genomsyra hela verksamhetsinriktningen istället för att vara ett eget verksamhetsområde. Redan nu har Ungdomsförbundet som mål att alla frivilliga ska ha tillräckligt med kunskap för att sköta sina uppdrag. Riksårsmötet beslutade att det målet ska kompletteras av att medlems- och frivilligutvecklingen framöver också ska fokusera på den sociala gemenskapen mellan frivilliga.

Nästa år kommer vi också att jobba utifrån ett nytt humanitärpolitiskt program – alltså vad vi som organisation tycker. Även här la årsmötet till ett antal förändringar till förbundsstyrelsens förslag, till exempel ett krav på att Dublinförordningen inte ska tillämpas och att barnkonventionen ska ligga till grund för alla asylärenden där barn är berörda.

En spännande nyhet är att nya ingångsmedlemmar får gratis medlemskap nästa år. Det innebär att nya medlemmar som väljer Ungdomsförbundet som ingångsorganisation är medlemmar gratis första året.

Vi har nu också en ny förbundsstyrelse och en omvald förbundsordförande. Förbundsstyrelsen kommer från augusti att bestå av Hala Mohammed, Diana Iskra, Sara Kukka-Salam, Anna Stjernlöf, Petter Svärd, Alexandra Själin Falk, Ali Mahdi, Linda Ekström och Linnea Johansson.

Här finns också ett beslutsreferat om du är nyfiken på att kolla vad mer som bestämdes

Beslutsreferat_2014