fbpx
28/01/2020

Påverkansplanen 2020

Publicerat av: , kommentarer

Som en del av världens största humanitära nätverk ska vi i Röda Korsets Ungdomsförbund stödja dem som är i störst behov av hjälp. En del av det uppdraget innefattar att vi aktivt arbetar för att påverka samhället och dess aktörer på ett sätt som förbättrar barn och ungas situation i samhället.

Påverkansplanen skrivs på nytt varje år och är ett verktyg för RKUFs medlemmar att bedriva ett aktivt påverkansarbete som speglar organisationens principer. Den skapas för att koncentrera det kommande årets utmaningar och målsättningar för RKUFs påverkansarbete med hopp om att skapa tydlighet men också inspiration för påverkansarbete inom RKUF.

Årets påverkansplan gör det enkelt för alla i organisationen att bedriva ett aktivt påverkansarbete. Vi vill att Påverkansplanen ska vara ett dokument som gör oss peppade och modiga till att ta ställning inom viktiga samhällsfrågor och påverka samhällsaktörer.

2020 fokuserar vi extra mycket på områdena Psykisk (o)hälsa och Den svenska asyllagstiftningen. Vi vill att Sverige ska återgå till en human flyktingpolitik och att barn och unga som mår dåligt ska få det stöd och den hjälp som de behöver. Det är enligt oss rimliga krav på Sverige 2020. Allt annat vore skamligt, särskilt med tanke på att barnkonventionen blivit svensk lag.

Läs påverkansplanen och dela den med din förening idag!