fbpx
07/05/2020

Prioritera BARNENS BÄSTA i nya asyllagen

Publicerat av: , kommentarer

En ny asyllag ska tas fram av riksdagens parlamentariska kommittée. Vi är oroliga att barns rättigheter glöms bort, därför har vi skrivit en skuggrapport tillsammans med Rädda Barnens Ungdomsförbund, Ensamkommandes Förbund, Ung i Sverige och RFSL Ungdom. Vi har granskat den parlamentariska kommitténs utredning och tagit fram ett förslag för framtidens migrationspolitik.

”En demokratisk stat kan inte skriva under folkrättsligt bindande konventioner som Barnkonventionen och Flyktingkonventionen för att sedan stifta lagar som strider mot samma konventioner.”

Vi vill se en mer human asylpolitik som respekterar barns rättigheter. Nu säger vi till politikerna: prioritera BARNENS BÄSTA i nya asyllagen eller bryt mot svensk lag – Barnkonventionen.

Du kan läsa skuggrapporten här: Barn och ungdomsorganisationernas skuggkommittés förslag på framtidens migrationspolitik 2020

Vill du också att politiker ska sätta barns bästa först? Skriv under ungdomsrörelsens upprop: Svik inte barn och unga på flykt under COVID-19!