fbpx
20/03/2018

Röda Korsets Ungdomsförbund står bakom alternativ rapport till FN:s kommitté mot rasdiskriminering.

Publicerat av: , kommentarer

Svenska FN-förbundets parallellrapport som släpps på www.fn.se idag kritiserar att samer, romer och andra minoriteter diskrimineras, att hatbrott alltför sällan leder till åtal och att Sverige inte uppfyller konventionens krav gällande rasistiska organisationer.

”Det är positivt och viktigt att rapporten tittar närmare på hur Sverige följer sina internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och pekar på områden som kräver mer handlingskraft av regeringen” säger vår förbundsordförande Tove Kopperdal.

Humanitet ska komma först i alla lägen och det är Röda Korsets Ungdomsförbunds ansvar, som en del av rödakors- och rödahalvmånerörelsen, att reagera och påverka när politiska beslut går emot Röda Korsets värdegrund, eller när inte tillräckligt görs för att fullfölja det som åtagits i exempelvis internationella konventioner.

Vi arbetar för humanitet och mänskliga rättigheter. Vi kämpar mot intolerans, rasism och främlingsfientlighet. Vår rörelse ska förhindra och lindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar och hur det än uppstår.

Vår vision är att barns och ungas människovärde sätts i främsta rummet och att barn och unga uppfattas som en resurs i samhället. Ett samhälle som är humant respekterar alla barn och ungas mänskliga rättigheter och ger dem möjligheter till ett värdigt liv.

Rapporten är en parallellrapport till regeringens rapport

I februari lämnade regeringen sin rapport till FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering, CERD (Committee on the Elimination of Racial Discrimination). FN:s kommitté har som uppdrag att övervaka implementeringen av FN:s konvention för avskaffandet av alla former av rasdiskriminering. Enligt konventionen måste medlemsstaterna rapportera regelbundet till kommittén om hur konventionen efterlevs i landet. Rapporten granskas sedan av FN-kommittén, som därefter lämnar sina rekommendationer.

I den här processen välkomnar kommittén också landets civilsamhällsorganisationer att lämna en parallellrapport om arbetet mot rasdiskriminering. Röda Korsets Ungdomsförbund står bakom Svenska FN-förbundets alternativa rapport till FN:s kommitté mot rasdiskriminering.

Hela rapporten finns här https://fn.se/aktuellt/category/pressmeddelanden/