fbpx
15/03/2017

Samarbete med H&M Foundation skapar nya integrationsmöjligheter för ensamkommande

Publicerat av: , kommentarer

Foto: Peter Rudin/Röda Korset

Att ge ensamkommande barn och ungdomar en meningsfull och aktiv fritid och samtidigt underlätta integrationen. Det är målet för Röda Korsets nystartade treåriga samarbete med stiftelsen H&M Foundation, som donerar totalt 6 miljoner kronor.

Bakom projektet ”Integration för och med ensamkommande barn” står Röda Korset och Röda Korsets Ungdomsförbund tillsammans med H&M Foundation.

Under de kommande tre åren kommer projektet att utveckla och förbättra de verksamheter som redan finns runt om i landet, till exempel kontaktfamiljer, läxhjälp och kompisgrupper, samtidigt som nya initiativ kommer att startas. Allt för att aktivt möta den efterfrågan och det behov som finns bland de många ensamkommande barn och ungdomar som befinner nu sig i Sverige och försöker skapa sig ett nytt liv  här.

Antalet ensamkommande har under de senaste åren, fram till 2015 ökat för varje år. Under 2015 kom ca 35 000 ensamkommande barn till Sverige varav cirka 25 000 just nu är inskrivna hos Migrationsverket och väntar på besked i sin asylansökan. Röda Korsets verksamheter för denna målgrupp har under samma tid utökats.

– Vi gör redan idag ett imponerande arbete och bedriver fantastisk verksamhet för ensamkommande ungdomar. Genom projektet som finansieras av H&M Foundation, får vi möjlighet till extra stöd för att utveckla vår verksamhet och hjälp med att starta upp nya initiativ, säger Elin Bjerhem, ansvarig för projektet på Röda Korset.

Ett stort behov hos en utsatt grupp

Under det senaste året har vi också sett att villkoren för dessa ungdomar blivit allt tuffare och den psykiska hälsan har blivit allt sämre. Röda Korset ser det som en viktig komponent att de barn och ungdomar som omfattas av projektet, själva är med och utformar de aktiviteter som hjälper dem att skapa en meningsfull fritid.

– Att tvingas fly från sitt hemland och bygga upp ett nytt liv i ett nytt land är ingen lätt uppgift, allra helst inte för ett ensamkommande barn. I vårt treåriga samarbete med Röda Korset involverar vi 6 500 av dessa barn och ungdomar runt om i Sverige för att på olika sätt bidra till en meningsfull och aktiv fritid och samtidigt hjälpa dem in i samhället. Vi startar aktivitetsgrupper och skapar mötesplatser där de kan utvecklas inom områden de själva varit med och identifierat som intressanta, säger Carola Tembe, programansvarig på H&M Foundation.

Snabbfakta

  • Integration för och med ensamkommande barn och unga
  • Projektet går ut på att utveckla de verksamheter som redan finns runt om i landet, t ex kontaktfamiljer, läxhjälp och kompisgrupper och samtidigt starta nya initiativ för att ge ensamkommande barn och ungdomar en meningsfull och aktiv fritid och samtidigt underlätta integrationen.
  • 6500 ensamkommande barn och ungdomar beräknas nås av projektet.
  • Projektet pågår mellan 2017-2019
  • H&M Foundation donerar  6 miljoner kronor över tre år

Om H&M Foundation 

H&M Foundation är en icke vinstdrivande global stiftelse privat finansierad av familjen Stefan Persson, grundare av och huvudägare i modeföretaget H&M. Genom att investera i människor, samhällen och innovativa idéer förbättrar stiftelsen levnadsvillkor vilket leder till positiv långvarig förändring. Genom partnerskap med organisationer runt om i världen driver stiftelsen förändring inom fyra områden; utbildning, vatten, jämlikhet och planet. H&M Foundation kan också bidra med katastrofstöd. Sedan 2013 har familjen Stefan Persson donerat 1, 1 miljard kronor till stiftelsen.

Här kan du läsa mer om H&M Foundation.

Projektets kontakpersoner

Elin Bjerhem, Verksamhetsutvecklare och projektledare, Röda Korset, 040 326534

Malin Björne, PR och kommunikations ansvarig, H&M Foundation, 070 796 39 75