fbpx
14/12/2016

Svensk asylpolitik splittrar familjer

Publicerat av: , kommentarer

Saknad och oro över anhöriga, otrygghet och ingen framtidstro. Det är verkligheten för många unga asylsökande. Vem tröstar dig när du är ledsen om dina föräldrar är på andra sidan Medelhavet?

Väldigt få asylsökande kommer att kunna återförenas med sin familj som lagarna är nu. Redan tidigare var det så att syskon utan föräldrar eller föräldrar till barn som är över 18 år inte fick leva tillsammans i Sverige om familjen hade splittrats. Nu gäller detta även för barn under 18 år som vill återförenas med sina föräldrar. Många barn som innan de nya lagarna kunnat resa till Sverige på ett säkert sätt genom familjeåterförening får nu istället tvingas riskera livet på farliga flyktvägar för att ha en chans att träffa sin familj igen.

Vem bryr sig om barns rättigheter?

Så gör Sverige alltså mot barn och unga som kommer från krig och oroshärdar. Som redan är extra utsatta och ofta mår dåligt. Att inte få leva med sin familj och inte veta vad som hänt dem skapar mycket oro och ångest. Det gör att barn och unga mår jättedåligt. Då kan det vara svårt med skolan, att lära sig saker och utvecklas som andra. Att få leva med sin familj är en grundläggande mänsklig rättighet som också lyfts fram i Barnkonventionen.

Barn och unga har rätt att känna sig trygga och ha en framtidstro.

Tillfälliga uppehållstillstånd gör barn och unga otrygga. Våra frivilliga möter ständigt barn och unga som är förtvivlade eftersom de får vänta flera år på att få återse sina föräldrar. Allt fler mår dåligt och oroar sig för hur framtiden ska bli. Vad ska hända med mig? Ska jag få stanna i Sverige? Vad händer med mina syskon och mina föräldrar? Kommer vi att få återförenas? Det är frågor som unga unga asylsökande brottas med. Som redan har haft svåra upplevelser av krig och flykt.

Barn och unga som får asyl i Sverige ska få permanenta uppehållstillstånd. Barn och unga ska ha rätt till att återförenas och leva med sina familjer. Med familj menar vi inte bara föräldrar och syskon under 18 år. Syskon över 18 år och andra vuxna släktingar kan vara precis lika viktiga för barnet som föräldrarna är.

Läs mer om konsekvenserna av svensk flyktingpolitik

Läs mer om vära humanitärpolitiska krav