fbpx
10/02/2017

Ta chansen, var med i Nätverket för Barnkonventionen!

Publicerat av: , kommentarer

Nu finns det en möjlighet att bli Röda Korsets Ungdomsförbunds representant i Nätverket för Barnkonventionen. En fantastisk chans att lära sig mer om barnkonventionen och arbetet för barns rättigheter i Sverige!

Anmäl ditt intresse till styrelsen@rkuf.se  med en kort förklaring till varför du är intresserad senast den 1 mars! Detta uppdrag innebär att representera Röda Korsets Ungdomsförbund inom Nätverket för Barnkonventionen och att arbeta aktivt med barnkonventionen och därmed för alla barns rättigheter. Wow!

Som representant kommer du:

– Delta på de möten och träffar som nätverket anordnar
– Förmedla värdefulla erfarenheter och information vidare till Röda Korsets Ungdomsförbunds förbundsstyrelse
– Få chansen att vara engagerad i de aktiviteter, tillställningar och liknande evenemang som nätverket deltar vid
– Tillsammans med en representant från förbundsstyrelsen representera Röda Korsets Ungdomsförbund vid nätverkets årsstämma och medlemsstämma
– Få en stor inblick i hur olika organisationer i Sverige jobbar för barns rättigheter

Nätverket för Barnkonventionen

Nätverket för Barnkonventionen består av över 40 medlemsorganisationer som alla arbetar för att stärka barns och ungas rättigheter i Sverige.

Nätverket sprider information om barnkonventionen, genomför informationsmöten, anordnar nätverksträffar, utfrågningar av politiker och underlättar erfarenhetsutbyte mellan medlemsorganisationerna.

Genom medlemsorganisationerna granskar Nätverket för Barnkonventionen hur Sverige tillämpar FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), och sätter varje år ihop en rapport till FN:s barnrättskommitté om hur Sverige har jobbat med att uppfylla barnkonventionen.

Varje år arrangerar Nätverket för Barnkonventionen också en hearing i samband med årsdagen av Barnkonventionens födelse den 20 november. Under hearingen får barn och unga i åldrarna 7-18 år från hela landet ställa direkta frågor till ministrar och andra beslutsfattare i samhället. Varje hearing dokumenteras och sammanställs till en årlig rapport som sprids till deltagare och politiker.

Mer information och intresseanmälan

Uppdraget gäller tillsvidare och det krävs att du är medlem i Röda Korsets Ungdomsförbund för att kunna vara representant. Du kan bli medlem här, det är helt gratis.

Mer information om nätverket hittar du på deras hemsida.
Frågor och tankar kan skickas till förbundsstyrelsen: styrelsen@rkuf.se

Anmäl ditt intresse till styrelsen@rkuf.se  med en kort förklaring till varför du är intresserad. Senast den 1 mars!