fbpx
01/10/2018

Vi kräver att permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel

Publicerat av: , kommentarer

Vi på Röda Korsets Ungdomsförbund kräver att permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel för att bespara barn och unga en framtid präglad av ovisshet. Foto: Pedro Gabriel Miziara.

Igår var sista dagen för att ansöka om uppehållstillstånd genom den nya gymnasielagen. Förra veckan godkändes lagen av Migrationsöverdomstolen. Lagen gör det möjligt för unga asylsökande att få uppehållstillstånd för att avsluta sina gymnasiestudier. Vi är mycket positiva till att många barn och unga nu får en chans att satsa på sin utbildning och personliga utveckling.

Samtidigt kvarstår det överhängande hotet om tvångsutvisning efter studenten. Våra frivilliga som möter dessa ungdomar ser den ständiga oro och stress som de lever med, dag in och dag ut. Tillfälligt uppehållstillstånd betyder att du får stanna i Sverige, men rätten att stanna prövas igen varje eller var tredje år. Vad händer då efter studenten?

Den nya gymnasielagen är en direkt följd av den tillfälliga asyllagstiftningen som endast ger asylsökande tillfälliga uppehållstillstånd. Att få leva med sin familj är en grundläggande mänsklig rättighet som också lyfts fram i Barnkonventionen. Med tillfälliga uppehållstillstånd blir det svårt, eller omöjligt för familjer att återförenas. Därför kräver vi att permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel.

Den enda oro som gymnasieelever ska behöva ha är om de ska jobba eller om de ska plugga vidare efter studenten – inte om de kommer att tvångsutvisas eller inte.

Se även förbundsordförande Vera Carlbaum-Wrennmarks uttalande.

Det enda gymnasieelever ska oroa sig för är om de ska jobba eller plugga vidare efter studenten – inte om de kommer att tvångsutvisas eller inte. Därför kräver vi att uppehållstillstånd ska vara permanenta.Läs vårt officiella uttalande här: https://rkuf.se/blog/vi-kraver-att-permanenta-uppehallstillstand-ska-vara-huvudregel/[Transkription: Förra veckan blev det fastställt att det ska gå att få uppehållstillstånd för att plugga på gymnasiet. Vi är mycket positiva till att många barn och unga nu får en chans att satsa på sin utbildning och personliga utveckling. Samtidigt kvarstår det överhängande hotet om tvångsutvisning efter studenten. Vi som möter de här barnen och ungdomarna ser att de lever i ständig oro och ångest. Gymnasielagen är en direkt följd av den tillfälliga asyllagstiftningen, och därför kräver vi att permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel. Det enda gymnasieelever ska behöva oroa sig för är om de ska jobba eller om de ska plugga vidare efter studenten – inte oroa sig för att tvångsutvisas.]

Publicerat av Röda Korsets Ungdomsförbund Söndag 30 september 2018