fbpx
19/02/2018

Brinner du för opinions- och påverkansarbete?

Vill du vara med och påverka Röda Korsets Ungdomsförbund och det samhälle vi lever i? Vi söker nu fyra frivilliga med brinnande engagemang för opinions- och påverkansarbete.

Röda Korsets Ungdomsförbund arbetar för att förhindra och lindra mänskligt lidande, att skapa respekt för människovärdet, engagera unga och öka förståelsen människor emellan. För detta är vårt humanitärpolitiska påverkansarbete ett viktigt medel. Detta för att både lindra effekterna av humanitära utmaningar i Sverige och i världen, liksom att hindra dem från att uppstå. Röda Korsets Ungdomsförbund vill påverka situationen både för enskilda människor och rådande samhällsstrukturer.

Vi är en aktiv, modig och klar samhällsröst, av och för unga. Vi ser en ständig samhällsförändring som går i allt snabbare takt. Det kräver att vi som organisation bemöter de utmaningar som detta innebär, också i vårt påverkansarbete. Vi kommer därför ha ettåriga påverkansplaner där vi, tillsammans med våra lokalföreningar, bestämmer vilka frågor som ska prioriteras under året.

Vi i Förbundsstyrelsen vill involvera frivilliga i denna process genom att skapa en referensgrupp. Denna grupp kommer att arbeta med påverkan på nationell nivå löpande under året. Gruppen kommer göra omvärldsspaningar och vara involverade i framtagandet av nästkommande års prioriteringar samt ge förslag på aktiviteter kopplade till de valda områdena.

Referensgruppen kommer att ha möten digitalt men också någon/några fysiska träffar per år. Dessa kommer ske i Stockholm. Vi uppskattar att uppdraget omfattar ca 2-5 timmar per månad och tillsätts årsvis. Uppdraget är ideellt. Gruppen kommer förutom frivilliga även bestå av ledamöter från Förbundsstyrelsen.

Välkommen med din ansökan!

Vi tar emot ansökningar och kallar till intervjuer löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 31 mars 2018. Vi ser gärna att du har erfarenhet av Röda Korsets Ungdomsförbund sedan tidigare. Det är meriterande, men inget krav, om du har arbetat med liknande frågor i någon form.

I ansökan vill vi att du kort beskriver dig själv samt motiverar varför du är intresserad av uppdraget. Ansökan skickar du till Forbundsstyrelsen@redcross.se.

Har du frågor är det bara att maila oss!

Kärlek och respekt,

Förbundsstyrelsen

Röda Korsets Ungdomsförbund