fbpx

Röda Korsets Ungdomsförbund i skolan

Här hittar du som är lärare eller skolpersonal vad vi kan erbjuda till skolor runt om i Sverige. Det är allt från aktiviteter innan och efter skolan till interaktiva workshops under skoltid och material du kan ladda ner.

Rollspelet På flykt – Åk 9 och gymnasiet – workshop

I rollspelet På Flykt simuleras situationer som kan uppstå om en tvingas fly från sitt land mot en okänd framtid. Det baseras på vittnesmål från familjer som tvingats fly och är framtaget för att göra siffror, information och mänskliga rättigheter till någonting som känns i magen. Passet avslutas med samtal kring migrationsströmmar i världen och belyser rätten till att söka asyl. Workshopen tar 2 timmar och är gratis för skolor. Läs mer om praktiska detaljer och skicka bokningsförfrågan.

På Flykt täcker många mål i läroplanerna och i vissa kursplaner. Ett mål i läroplanerna för grundskolan och gymnasiet är exempelvis att varje elev ska kunna ”leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen”.

Humanitetspelet – Gymnasiet – metod att ladda ner

Humanitetsspelet är ett interaktivt spel som utgår från elevers egen kreativitet och engagemang för mänskliga rättigheter. Spelet fungerar som en fartfylld och rolig start till projekt- och gymnasiearbeten.  Klassen delas i mindre grupper som under ca 1,5 timmar får olika korta uppdrag att lösa. Efter spelet har grupperna ett utkast på en projektidé som handlar om mänskliga rättigheter och en konkret plan för hur idén ska bli verklighet. Humanitetsspelet togs fram med stöd av Allmänna Arvsfonden. Här laddar du ner material för att själv hålla i spelet.

Humanitetsspelet spelguiden – använder du som lärare när du leder spelet.

Humanitetsspelet utvärdering – delas ut till eleverna efter spelet och skickas sedan till oss på Ungdomsförbundet.

Entreprenörshandboken – kan delas ut till eleverna efter spelet som hjälp projektplanen ska bli verklighet.

Frukostklubben – Åk 6-9

Visste du att 25 % av alla barn under 18 år uppger att de går utan frukost minst en dag i veckan? Det finns många anledningar till varför unga inte äter frukost, men resultatet är ofta detsamma. Det är svårare att klara skolan på tom mage. För att kunna ge elever bättre förutsättningar för att klara sin skolgång driver vi frukostklubbar där våra frivilliga samlas tillsammans med era elever innan skolstart för att äta frukost och umgås. Det är ett tillfälle för unga att bli sedda, prata av sig, möta förebilder och ladda upp med energi inför en heldag i skolan.

Vill du att era elever ska få en bra start på dagen? Kontakta oss för mer information. Att tänka på: Vem kan vara kontaktperson på skolan? Vilka lokaler kan användas till frukostklubben? Hur kan ni förankra frukostklubben hos era elever?

Läxhjälp – Åk 4-9

För att alla barn ska få lika chans att klara skolan har vi läxhjälp som är gratis och öppen för alla. Det är viktigt för oss att läxhjälp inte bara handlar om att traggla glosor och mattetal, vi vill att elever som kommer till oss ska bli sedda och känna sig viktiga. Läxhjälpen sköts av våra duktiga frivilliga som får relevant utbildning innan sitt uppdrag.

Behövs läxhjälp på er skola? Kontakta oss för mer information! Att tänka på: Vem kan vara kontaktperson på skolan? Vilka lokaler kan användas till läxhjälp? Hur kan ni förankra läxhjälpen hos era elever?

Jourhavande Kompis för unga upp till 25 år

Jourhavande kompis är vår anonyma stödchatt som är öppen varje dag. En kan chatta på svenska eller engelska. Tipsa gärna era elever om att Jourhavande kompis finns. Här kan du ladda ner flyers att ha hos elevvårdsteamet eller på andra synliga ställen i skolan.

Jourhavande kompis flyer svenska

Jourhavande kompis flyer English

 

 

 

 

Du hittar mer material för lärare och elever om Röda Korset och rödakorsrörelsens arbete på Röda Korsets skolsajt.