fbpx

representera_lokalforening_hemsida

Representera din lokalförening på Riksårsmötet!

Riksårsmötet är öppet för alla medlemmar men det är bara ombuden, alltså lokalföreningarnas utvalda representanter, som har rösträtt på mötet. Att bli vald till ombud är alltså ett viktigt och ärofyllt uppdrag!

Vem kan vara ombud på Riksårsmötet?

Alla som är medlemmar i Röda Korsets Ungdomsförbund kan väljas till ombud för sin lokalförening. Du behöver alltså inte sitta i en styrelse eller vara aktiv i en verksamhet för att väljas som ombud, även om det självklart är en bra erfarenhet att ha med sig i diskussioner och beslut som fattas.

 

Vad innebär uppdraget som ombud?

Att vara ombud på Riksårsmötet är som sagt ett viktigt uppdrag, och det kräver lite förberedelser och ett visst ansvar. Eftersom du representerar alla medlemmar i din lokalförening är det viktigt att du försöker få en uppfattning av hur medlemmarna vill att du ska rösta på årsmötet. Vad tycker lokalföreningens medlemmar om styrelsens proposition? Vilka motioner tycker de är bra, och vilka är mindre bra? Som ombud gäller det att ställa frågor och lyssna på vad de andra medlemmarna tycker.

Som ombud behöver du också förbereda dig själv inför mötet. Hur går beslutsprocessen till? Vad är det jag ska göra på Påverkanstorget? Hur funkar röstningen? Självklart får alla valda ombud all information skickat till sig, och det brukar även hållas en workshop innan mötet drar igång så att alla hänger med. Ditt ansvar som ombud är helt enkelt att se till att läsa den information som skickas ut, och att ställa frågor om det är något du inte förstår. Förbundsstyrelsen, personal och föreningshandboken hjälper gärna till!

 

Jag vill vara ombud för min lokalförening! Hur gör jag?

Det är på de lokala föreningsårsmötena som ombud för respektive lokalförening väljs in. Föreningsårsmötena hålls mellan den första januari och sista februari. Alla lokalföreningar har rätt att skicka två ombud till Riksårsmötet, men kan även ha rätt till fler beroende på antal medlemmar i lokalföreningen. Om du vill kandidera så kontaktar du din styrelse eller föreningens valberedning och berättar att du vill ställa upp som ombud. Sedan är det upp till medlemmarna på föreningsårsmötet att välja vilka kandidater som ska utses till ombud! Därför är det självklart viktigt att du är med på föreningsårsmötet, så att du kan svara på eventuella frågor på plats. Du kan även höra av dig till oss via riksarsmotet@redcross.se, så hjälper vi dig!

 

Jag vill delta på Riksårsmötet men är inte vald till ombud. Kan jag det?

Riksårsmötet är som sagt öppet för alla medlemmar att delta på. Även om du inte blivit vald till ombud med rösträtt har du möjlighet att observera mötet, diskutera med andra medlemmar och delta under påverkanstorget där de sista förberedelserna med motionerna görs innan de går till beslut. Oavsett om du åker som ombud eller enskild medlem behöver du meddela att du kommer till mötet och läsa den information som kommer ut om det aktuella årsmötet, för att få reda på vad som gäller kring ditt deltagande. Det varierar från år till år, men oftast behöver du eller din lokalförening stå för kostnader såsom resa, boende och mat om du åker som enskild medlem till Riksårsmötet.

Anmäl dig till Riksårsmötet 2021 här!