fbpx
Barn på flykt

Nu är spelet slut och din egen fantasi får avgöra vad som händer med dig sen.Verklighetens flykt är framtaget för att skapa förståelse och väcka tankar om hur det kan vara att tvingas fly.

Ungefär hälften av alla människor på flykt är barn under 18 år. Många av dem har skiljts från sina familjer och närstående. Många får vänta i flera år på att få återförenas, andra återförenas aldrig.

Att få leva med sin familj och vara trygg är framförallt en mänsklig rättighet, men det är också en avgörande faktor både för hälsa och integration. Därför fortsätter vi arbeta för att den tillfälliga asyllagstiftningen rivs upp, för permanenta uppehållstillstånd och för barns rätt till att återförenas och leva tillsammans med sina föräldrar i Sverige. I Röda Korsets Ungdomsförbund möter vi dagligen unga människor som lever med konsekvenserna av den tillfälliga lagen. Vi vill ge dem en röst.